is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel-poëzy van het kunstgenootschap Oefening beschaaft de kunsten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 ZAMA, Zama.

Gygaat...waarom^..eihoor!...zegtochrriyn'Vaderniefs.

DERDE TOONEEL. -Tjr Zama, alken. ,

^yn droefheid fehynt de fmart myns MinnaarToTte j^'e heden maaken my zo peinzend, zo verlegen Konde ik hen helpen.- maar... dan wenschte ik hen bevryd ^an gaan zy heen; dan raak ik myn' Elviro kvvyt■ ANecnj ik kandienwensehnooitopmy-zelfverwerven. EIv.ro blyv . 't Is myonmooglyk hem te derven, k Zal my bevlytigen dat ik zyn' ramp verligt' En be.der traanen wisch' van hun befchreid gezift Maar, wie genaakt my ?....

VIERDE TOONEEL. Zama, Elviro, geboeid, Elviro.

o

Zama!

Zama.

Hy is 't... Elviro! waardfte!... ach j.. ^ genoegcn! Elviro.

Wat de,rt n v >„ Wdk ee" angftig ZWOegen j Watdeertu, Zama? 'k zie uwe oogen nat befehreki.

*P lastig Grysim bragt me ^

Hy