is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel-poëzy van het kunstgenootschap Oefening beschaaft de kunsten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 20 ZEVENDE TOONEEL.

ZAlemhamed, Gevolg van Mooren. yn Vader!... 't fmart my dat ik, volgens mynen pligt, Zo ftreng hen handlen moet.Waarom wierd ons bericht?... By bet afbreeken deezer laatfte woorden fcbud by bet boofd, toont eenige teekens van verlegenbeid en vervolgt tegen een' der Mooren. rytni Gaa, zoek dienEngelschman ;hy zwerft omtrent dees ftree'kHeb haastjmaar moet nochtans hem in der y 1 hier fpreeken.

Einde des Eerjien Bedryfs.

TWEE-