is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel-poëzy van het kunstgenootschap Oefening beschaaft de kunsten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELING VAN GEDICHTEN. ?

Kan Dorilas- alléén hem niet genoeg doen lyden?

Amarillis. Hoe! waant gy dat ik hem onfchuldig hou verdacht? Mvn oog... Helaas! had ik 't verloogchnen in myn

magt! a (den-

'Myn oog heeft onlangs zelf zyne ontrouw ondervon't Is zeker dat hy zich aan Fillis heeft verbonden. Hy gaf haar bloemen, tot een onderpand van trouw, Waarmede ik waande dat hy my befchenken zou. 't Gefchiede niet in ftilte: ik was 'er by gezeten Toen hy zyn woord en pligt zo eerloos had vergceten. Ach ! in dat oogenblik. myn waarde Zielvriendin ! ('k Verhaal 't metfchaainte,) fprak ik Lycas van myn

min. c. Die Knaap is Thirfis vriend en raadsman onzer helde. Ik meldde aan hem hoe my de ondankbre t harte

griefde.

Silvia.

\ Gaat vast datLycas, dieknaap Thirfis vleit en dient, Zyn Medeminnaar is, en flechts in fchyn zyn \ nend. Ik heb zyne neiging uit zyne oogen kunnen leezen, En mooglyk zult ge-alleen daarvan onkundig weezen. 'kWeet zelfs dat Thirfis hart, doorjaloezybeftormd, Van uwe faamenfpraak een ander denkbeeld vormt.

AmarIlli s. Wat kan hy waancn ? hoe! zou Thirfis my verdenken? Gelooft hy dat ik dus zyn liefde en roem zou krenken* Waarom niet onderftaan of my een nieuwe gloed.. .4

Silvia.

Gy - zelf behandelt hem op een' gelyken voet.