Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• der iioornaamfie xiiktn dèjii Boekh

Mannen ende Vrouwen eer zy mogen trouwen, 2 d 2 h 3 08 Pols der zwangere Vrouwen fterkef en vaardiger , waar*

om , 3 D 3 h. Pompeus , beroemt horendrager ; t D 3 h. Pontia vergaf hare Kinderen om een Overfpel te bédrytsn

2 D 4 h 2 on. Popilia antwoorde geeftig wegens dat de Vrouwen geildeï

waren , 2 D 4 h 2 dn. Potihar , Gelubde , had Kinderen , 4 D 6 h. Proculus omhelsde hondert Dogteren lieftallig op enen dag

2 D 7 h.

R.

T) Ëchtgeleerden, fchryven qualyk tan de ziekelykheden» die d' Echtfcheiding veroorfaken, 1 D 2 h 3 on. en 2 h'. Berifpt in hunne uitfpraak over de teeling; 4 D 1 h. fpre» ken tegen malkander , ibid. 1 On.

Regelen en Tovereyen , wanneer men trouwt , te verachten , 4 D 3 h.

Reufen , hoedanig in de Schriftuur genomen, 4. D y h.

Rimpelen des buiks verdreven door hulpmiddelen, 2 d 2 h.

Rochelle onderworpen aan zinkingen, 2 d 12 h.

koéde , te klem, te kort, te lank, te dik, 2D 2haÖtt. Hare werkende en ftoffelyke oorfaak , hare geneesmiddelen , ibid. 3 h 1 on. Dé koude geneesmiddelen zyn vyandig voor eeri kromme Roede , hare oorfaak, hare geneesmiddelen. Een Luterfch Prediker heeft Kinderen geteelt met een kromme roede. Slutfe , hare oorfaken: hare geneesmiddelen , Hiftorie van Chriftophela Vega, Spaii» jaard , en van Houllier , Franfman , ibid.

tlutte , vernietigt ons zaad , 2 D 8 h 1 On.

S.

CAad , onvruchtbaar of vruchtbaai Sn dè jarige Roede gefchil , 2 D 2 h 2 On, Daar is driederlei flag van zaad , 3 d 7 hi Eenmaal uitgeftort . is meer als viermaal zo vsel bloed , 3 D t h. Wat het is , 3 D 3 h. Zyne hoedanighedén , zynt fubflantie, het komt I i a voort

Sluiten