Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER,

Tirefïas , zyn oordeel over de weelden des Mans en de

Vrouw ï d. 9 h. Tovenaren hebben geen magt Over getrouwde lieden

4. d. 3 h.

Toverefle , hare antwoord aan een hoogduitfche Richter 4 d. 3 h. hulpmiddelen om haar te genefen , ibid. Zy zyn uitfinnige , Zy gaan niet op den Sabbath. Wat zy doen in «t Koninkryk van Fez,, zy moeten veel eer gepurgeert dan gebrand worden , 4 D. r i.

Tompetten van Falloppius , hare figuur , haar gebruik , hare beweging, het zyn de Trompetten , die men voelt bewegen in d' opftygingen in de Vrouwen , en niet de lyfmoeder , 3 d. 4 h. 2 On.

Tweelingen , hare ftoffelyke oorfaak , 3 d. 8 h.

V.

"^Aders van Tién Kinderen ontfangen een Jaarlyks inkomen in Vrankryk , 2 d 3 h 1 On. Valeria wilde van haar Vader gezoent zyn , 2 d 4 h. 3 On. Valeriola heeft beft gefchreven van de valfche vrug-

ten en van de Molen , 3 d f h. Vallefinus, hoe hy de tweede en derde hoedanigheden

noemt, 2 D 4 h. Valfche vrucht, hoe veelderlei flag , hare oorfaak, of een

Vrouw kan ontfangen zonder het by komen des Mans ,

3 d f h.

Vellen bereuk-werkt , hoedanig die te maken, 2 T> ih.

Venus gants zedig ,202b. Zy komt van het water , 2 d 2 h. Haar Grafftede is roet koude kruiden bedekt , 3 d 1 h. Zy is oorfaak des levens en des doodts. Venus des morgenftont, zy vertraagt den ouderdom, 3 d 8 h

Verliefde Conplexie moét niet verdorven worden. 1 d 8 h 1 on

Verftand ('o arbeid om het Lichaam eenes Menfch te maken , 3 d 4 h 6 On.

Verftandelykheit formeert het Lichaam des Kinds, en maakte figuur van zyne natuurlyke deelen , 1 d 2 h , zy 'bedriegt zomwvlen , 4 d 4 H.

Velti-

Sluiten