Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 24 )

raadu derhalven aan Broeder! dat gy de navelftreng van uw kind niet Iaat afbinden. Zult gy het doen?

1 k. Voor my alleen kan ik zulks niet doen ; ik moet'er eerst met myne vrouw overfpreeken.

Ik fprak 'er ook over zowel met haar , als met de Vroedvrouw. Doch geen van beiden hadden 'er zin in, en ik kon niets meer verkrygen, dan dat zy my beloofden, de navelftreng eerst te laaten uitbloeden, voor zy dezelve zouden afbinden.

DERDE HOOFDSTUK. Geboorte en Doop vankoenraad kiefer.

H et uur van baaren was nu gekomen , en de lieve God holp 'er myne Vrouw zo gelukkig door, dat, na een benaauwd halfuurtje , alles afgedaan was, en myn lieve koenraad ter waereld kwam. Hoe groot was de blijdfehap daarover voor my en myne vrouw, voor myne Ouders en Schoonvader! In dit geval ondervond ik ten ftcrkften, dat de geneugten van braave famïliëh veel hooger te fchatten zyn, dan alle de geneugten, die men voor geld koopt.

My-

Sluiten