Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 MAART 1798.

ui

eene Gul Jen, welke hem wecklyks tot hier toe afgehouden zyn, moogen worden uitgereikt en voorts daar mede te continueeren.

En gerefolveert gemelde Requeste, by appoiptement, te ftellen in handen van de Commisfie tot de Uitgeweekenen, om confideratiën en advis.

Zyn geleezen de Requesten van A. M. Spegt, thans woonende te 's Bosch. J. y. Anfchisz, in den Hage. Reynier Snel, te Hoorn.

Willem Kanter.

Willem van Exter. J. Smak, te Dordrecht. Sebastiaan Perk van Lith.

Alle verzoekende om een of anderen Post of Bediening:

En is gerefolveerd, deeze Requesten , by appointement, te ftellen in handen van de Commisfie tot formeering der Lyst van- Sollicitanten, tot informatie.

Is geleezen een Adres van de Weduwen van Heni drik Ritters en van Otto Roelofs, in 's Hage, houi dende verzoek om de gewoone jaarlykfche Gratifica: tie te genieten, als hebbende hunl. beider Mannen ; het ongeluk gehad, om in dienst van den Lande hun 3 leeven te verliezen.

Waaröp, na deliberatie, is goedgevonden en verïiftaan, hetzelve Adres, by appointement, te ftellen [Jin handen van de Commisfie van Finantien, oraconI fideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Huybregt Villerins, woonende onder Spykenis, verzoekende, dat aan hem, K 4 in-

Sluiten