is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 AUGUSTUS 1798. ui .

En zal Extract deezes worden gegeeven aan de Requestranten, om te ftrekken tot derzélver informatie en naricht.

De Secretaris produceert de volgende onafgedaane Stukken , op elk van welke is gerefolveerd zoo als daar neevens ftaat genoteerd, als:

Gehouden voor vervallen door de aanfehryving van dit Befluur weegens de waarboigspenninger.

By appoinctement te ftellen in handen van de Commi.'üe ter examinatie en generaale afdoening van alle de Rapporten der Commisliè'n van Onderzoek na de Geldheffing van i?95- (beftaande uit de Burgers Klein en Verfteege , ) om confideratiën en advis.

Ge-

Misfive van de Municipaliteit van Kralingen, in dato 9 Juny 1798. houdende kennisgeeving dat zy onder zich hebben eene Somma van ƒ480 weegens Afkoop, penningen van Mergen Veenland, verzoekende te worden geïnformeerd opj welk Comptoir zy die penningen moeten beleggen.

Voordragt van den Burger C van der Cocgt weegens de Commisfie van Onderzoek na de Geldheffing van 1795. waarïn hy meede Lid is geweest.

9!' pav nifkatd ri

•b«» ns n.S i^töböoCö mo

Rap-