is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. a. 67

Eene Compagnie Fufeliers uit: , „ 7$*** Total's Jaars. Foor Équipement it

° ' 16Jluivers'sweeks.

„ . . ƒ 4 7 ii ƒ 1600 s 15 ƒ 1600 5 15

1 Qapitcrn , J 10 o ' 7" 15 o 7" *5 o

1 Lieutenant . . • • • 177 500 14 11 500 14 n

1 Onckr-Lieutenant ' s73 15 o 273 ° f 4i » °

SSergeanf-Majo* . . • • • 0 „ 0 237 5 o 711 15 o 124 10 °

3 Sergeanten . . ~ • g 146 o o 146 0 o 41 1 ia o

1 Corporaal Founer . . • • «70, 127 15 I o 766 10 o 249 12 o 6 Corporaals . • • • * 0 6 o 109 10 I o 219 0 o 83 4 o

2 Tambours . . • • • • or0 91 5 I o 5474 1 0 o ] 2496 , o o

60 Ful'elkrs . • • • • D ~ — —- | — —

^ ƒ 10404 1 15 10 ƒ 3036 16 o

tic'!'.;'

V- . „ ... ƒ 83238 < © ƒ 24294 8 ®

«08 Total 8 Compagniën. ■ • ... / a J a

Ev de Compagniën Infanterie en Jagers, waar van de Captaj^ut Majors bevorderd worden, zullen de Capiteins plaatfen niet Ad, mSTc! Comp. gecommandeerd worden door de oudfte Eerfte Lieutenants.

Art. 13.

By deze Comp. zullen 2 Onder Lieutenants worden aangefteld. ^

Eene halve Brigade Infanterie zal dierhalven gecompofeerd zyn/en zoo wegens Tractementen en Soldyën als EquipemC.ntSelden, È&rlyks ontfangen als volgt: ■ /; Tractmen. Voor Équipement a

Hoofden. ten en Soldyën. i6ftuivers,s weeks.

| I0 Staf van een B« . . ■ • f •» , J, I £ I 7~g I -j 'G

i 604 /io34a.5 0 118 ' Af 1 Capït. volgens Art. 12 ... ' iJoq | _5 «5

' "ZT ƒ101824 14 11

% 1 Onder Lt. volgens Art. 13 ... . 5oo H a.

' ^Totaal van een Bat ƒ 102325 i 9( 6 ƒ a7539 I 4 *

"^Total van drie Bataillons . . . 7^6 8 a ƒ 82617 « o | iSStaf der halve Brigade . . . 72S5*_3 _7 _499 _4 _o

I 2095 Total eener halve Brigade . • • ƒ314261 a. 9 ƒ 83116 16 6

7 Halve Brigades .... _ '

I 14665" ƒ2199831 0 15 ƒ531817 12 * .

Art. 15.

E 3