Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I ««5 5

den Agent van Oorlog voordragen, ten einde hunne aanftelling van Onder-Lieutenant te bekomen.

By het Corps Mineurs zal de Adjudant door den Lieutenant-Colonel van het Corps, uit de Sergeanten gekozen worden.

ELFDE HOOFDSTUK.

Een Piqueurs-plaats, by een Regiment Cavallerie Dragonders of Husfaren vacant wordende, zal ieder Hoofdofficier een fujet daartoe kunnen voordragen, en als dan door de Hoofd-Officieren en Ritmeesters eene daar uit worden gekozen; zoo de keuze by de ftemmen ftaaken , zal die van den Colonel de uitflag geven; voorts zal de gekozene door den Agent van Oorlog aan het Uitvoerend Bewind worden voorgedragen, en by zyne aanftelling den Rang van Onder-Lieutenant bekomen, en behouden tot dat hy aan de tour is, om op de Nominatie gebragt te worden, te weeten: Een Eerften Piqueur zal niet mogen invallen, dan wanneer hy zich de oudfte Lieutenant bevind, en de Tweede Piqueur, niet eerder, dan wanneer hy de oudfte Onder-Lieutenant is,- mits het voor de OnderLieutenants gerequireerde Examen doende.

By de.rydende Artillerie een Piqueur manqueerende, zullen de Capiteins met eikanderen een bekwaam fujet totPiqueur kiezen.

T>W A A L F D E HOOFDSTUK.

By de Infanterie, Jagers, Artillerie, Cavallerie, Dragonden en Husfaren een Ouartiermeesters-plaats vacant zynM 3 r

Sluiten