Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 * NOVEMBER

Is gelezen eene Misfive Van de Municipaliteft der Stad Brielle, om de daar by geallegueerde redenen verzoekende eenige interpretatie van het 3 Art. van de Ordonnantie op het middel van het trouwen van den 16 Oftober 1695* met betrekking tot Franfche Militairen.

En gerefolveerd, deze Misfive, by appoiriternent, te ftellen in handen van de Commisfie var» Gemeene Middelen , ^om confideratien en advis.

Is gelezen eene Misfive van den Commis- Heyn$y daar by kennis gevende, dat de Gaarder van 't Gemaal G. de Fries Abhz. te Amfierdam, onwillig is 4an het flot van zyne Rekem'ng, door Commisfarisfen den 4 September dezes jaars gefloten te voldoen, verzoekende daar omtrend de nodige voorziening.

En gerefolveerd, deze Misfive en bylagen, "by Eppointement, te ftellen in handen van de Commisfie van gemeene Middelen,- om confideratien en advis*

Is gelezen eene Misfive van de Municipaliteit vaa Wasfenaar en Zuidwyk, daar by ter voldoening aan de Refolutie van den 25 dezer opgevende de redenen, waarom zy als nog de afte van Adtnisfie ate Herbergier aan Johan Coenraad Smit niet hebben afgegeven, verzoekende hier op nader de intentie dezer Vergadering te mogen vernemen. • En gerefolveerd, deze Misfive ,by appointemenf , te ftellen in handen van de Commisfie van gemene Middelen, om confideratren en advis, zonder re* fümtie»

Is gctezen eene Misfive van den Agent van bui-1 lenlandf .he betrekkingen x van de Bataaffche Re-

Sluiten