Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*4

a6 MAART 1799.-

fie van gemeene Middelen, om confideracien er. advis. -

Zyn gelezen de Requesten van J. H. van den Heuvel P &avmne Jr., A. van Osnabrug, Corn. Waalboer, A. Millies en Ifaac Milikanl alle wonende ce Leyden, en verzoekende by vacaturete worden begunftigd mec den post van Adfiftent en Deurwaarder, ten Comptoire van de Wynen en .Brandewynen aldaar.

En gerefolveerd, deze Requesten, by appointement, te ftellen in handen van de Commisfie van gemeene Middelen, om daar op in tyd en wyle het nodig reguard te ftaan.

Is gelezen de Requeste van J. 't Hooft Jz. burger en inwoner te Leyden, verzoekende met de aldaar vaceerende Hoofdgaarders plaats te worden begunftigd.

En gerefolveerd, deze Requesce, by appointement, te ftellen in handen van de Commisfie van gemeene Middelen, om daar op het nodig reguard te liaan. » 0

Zyn gelezen de Requesten vanF.J. van derBurgh, wonende te Delfc, en A J. van der Spaa, mede wonende aldaar, verzoekende mec de aldaar vaceerende Adfiftents-plaats ce worden begunftigd.

En gerefolveerd, deze Requescen, by appoincemenc, ce ftellen in harden van de Commisfie van gemeene Middelen, om daar op hec nodig reguard te flaan. °

Is gelezen eene Misfive van de Commisfie van Toezichc en Policie der Eerfte Kamer van het Verte-

Sluiten