is toegevoegd aan uw favorieten.

Geographische beschryving van de provintie van Gelderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i8 Geographifebe Befchryvinge dere wordt door 6. Diakonen in dien tyd beftiert.

Tot fieraad van deeze Stad verftrekten ook te Huizen van den Grave van Flodorf, van de Baronnen van Heekeren , van de Vrouwe van Engelenburg in de Kulperfiraat, die alle met fraaije Toorens pronkten; gelyk 'er ook noch andere Gebouwen meer geweeft zyn , als in de oude tyden het afgebroken 's Greevenbof, we'lkers grond thans met Bomen beplant, tot een wandelinge verftrekt. Niet iverre van daar ziet men ook noch een beogen vierkanten Tooren , die van zyn ouden bewoonderde naam van tenDroogenaps Tooren als nog draagt, dezelve verftrekte in de voorgaande tyden een doorgang' na het Blokhuis; 't welk Hertog Karei hadde doen opwerpen, wanneer hy uit wanhoop van wettige Erfgenamen agter te laaten , de Franfcben Koning zyn Erfgenaam en Heer van deeze Landen zocht te maken, en daar toe een weg te baanen door de Steeden in bedwang te houden.

Zutpben is wel eer van wegen den Handel der Ingezetenen zeer vermaard geweeft, en was in het verbond van de oude Hanzee-Steden, van welk met den aankleven van dien,die het luft,na kan zien in de Befchryvin. ge der Stad Bommel, hier voren meermaale aangehaalt bladz. 109— u7. en Joacbim Hagemeijer, de Foedere Civitatum Hanfeaticarum , begreepen ; daar zyn noch oude Brieven voor handen, waar by de Koningen van Deenemarken de Zutphenaars noodigen, om hunne Waaren en Koopnjanfchappen na het Noorden te brengen. Tegenwoordig is 'er de Buitenlandfche Handel gering. Doch daar bloeijen echter noch eenige Handwerken, inzonderheid Looijeryen en Zeemberyderyen, en gelyk ik hier voren al hebbe aangetekeut, de Run-

moo.