Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUUR en LIEFDE. ^ het grootfte deel van den dag weg;men werkte op de draaibank, men timmerde, men metfelde en tien handwerkslieden wierden .na eikanderen W het dal aangenomen om het knaapje te onderrichten. De Lord was daar altijd bij te. genswoordig, ten einde hij ieder hinderlijk • gefprek zou kunnen fluiten,en de handwerksheden hadden te voren het flrengfte bevel gekregen , van op geene wijze, hoe genaamd, Het knaapje van zijn geloof af te brengen dat alle menfehen gelijk waren.

Het eerfte gezicht van die menfehen bra-t het knaapje wel aan 't vragen, waar zij van daan kwamen, of naar toe gingen ? doch zii ne onkunde, als kind, was fpoedig te vrede gefield, wanneer de vader hem zeide • zij wonen ook, zo als wij, in dalen; het ontbreekt hun aan veele dingen , die wij bezitten : gij ziet, zij leeren ons bouwen , huisraad maaKen , en wij geven hen daar voor bloemen die zij met hebben, en jonge hoorntjes, waar mede zij hunne dalen beplanten.

Deze bezigheden verfterkten op allerleie wijze william's ligchaamskrachten ; en het hart van zijnen vader klopte van innigen wellust, wanneer hij den twaalfjaarigen knaap in zijne ranke fchoonheid, met zijnen driesten, B a be-

Sluiten