Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Poogingen , om de werk» zaamheid dier Vergadering te verhinderen.

ze

* WOELINGEN der

van de afgevaardigden der eerfte ftanden, maar zeifs tegen de ontijdige magtfpreuk eener koninglijke zirting, was de eenige oorzaak geweest van de zoo veel geruchcs maakende vereeniging der drie Scanden tot eene hoofd voor heofd Hemmende vergadering.

Deze uiterlijke vereeniging had zoo dra niet voorgekomen, dat de derde Stand alleen geene befchikkingen over de algemeene belangen des Rijks maaken, en vooral geene afbreuk aan de onrechtmaatige voordeden der bevoorrechte rangen doen kon, of zij, die zich eerst het hardnekkigfte tegen zulk eene vereeniging verzet hadden, waren zoo weinig gezind, om de werkzaamheid eener Vergadering te bevorderen , waar in de derde Stand, door hoofd voor hoofd te ftemmen , eene beflisfende meerderheid had, dat zij integendeel der Hofpartij, de openlijke vijandin der gsntfche Nationaale Vergadering, gaarne wilden dienstbaar zijn, om van binnen in dezelve eene volflagene werkeloosheid te doen heerfchen , terwijl deze de fhoodfte ontwerpen fmeedde, om-

Sluiten