is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERKZAAMHEID der GUARDE. 77

geweld onderworpen , aan de woede van vreemde en plonderzieke Krijgsknegten overgegeven, en, midden in dezen roof en plondering, een prooi der vlammen zou

worden wat fchoot, in deze beang-

ftigende vooruitzichten , voor een Volk , dat, onder het prangendst juk der flaavernij, de waarde der vrijheid had leeren kennen, anders over, dan —• zich zelf te waapenen ? Maar hoe zeldzaam zijn de voorbeelden dier beflisfende Volks-opftanden, die zich kenfchetzen door den geest van orde, waarmede de onderdrukking beftreden, en de fnoode aanflagen van verraaders worden veriedeld ? Hoe vaak wordt niet de beste ijver buitenfpoorig in zijne werking ; hoe vaak barst het heiligst vuur der vrijheid tot eene vlam uit, welke alles rondom zich verteert, en hoe rasch maakt zich eene onzalige drift fchuldig aan dezelfde misdrijven , waartegen de Item des Volks zich billijk verhief, waarvan de waarheid en billijkheid een rechtmaatig herftel, nimmer echter eene onëdele wraak, vorderden ? Hoe vaak verbergt zich niet de vuige eigenbaat en heerschzucht agter het mom

der