Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEROVERING

DER

BASTILLÉ.

De ftandvastigheid dér Nationaale Vergadering was voor den moedigen Parijfenaar een voornaam bolwerk zijner vaderlandfche deugd. Midden, toch, in den ftrijd tusfchen gevaar en pligt, midden in de felfte fchokken* welken de zaak des Volks, dan eens van de aanhitfingen haarer vijanden t dan weder van de drift vart een woest gepeupel, dan van den ijver zelfs van getergde * fchoon welgezinde , Vaderlanders, te lijden had: midden in deze , zoo vaak tegenftrijdige, werkingen, had hij een baak* naar welker aanwijzing hij zich richten, had hij eenen geleider nodig, die hem onderwijzen, eenen raadsman, die zijnen moed beftuuren, eenen voorganger, dien hij met een volkomen vertrouwen volgen konde.

Niet flechts de grootfte woelingen vafi allérleijen aard, welke ieder' reehtfchapen K 2 hars

Netelige toe (land der Stad Parijs.

Sluiten