Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATS.VIJANDEN. s$

kist, zeer ten agteren, is het gezogt voorwendfel der oproerigheden van de Bezetting te Nancij , uit twee Franfche en ééne Zwitferfche Krijgsbende beftaande. Op het onverwachtst, \'ordert men alle dezelven, die zederd eenige jaaren reeds verfchenen zijn, op éénmaal , en wil vol (trekt van geen uitftel hooren. Men neemt zelfs de Opper- en OnderBevelhebbers in verzekering , als borgen voor de gevorderde fchuld. Dezen, over de krijgskas geene befchikking kunnende maaken , en zoo veel te minder , daar de eifchen verr' boven het verfchuldigde lopen, zien zich gedrongen , ten einde uit hunne vernederende hechtenis ontflagen te worden, het gevorderde uit hunne eigen bezittingen te vinden. Naar maate de baldaadige Soldaat minder tegenftand aantreft, wordt hij vermeteler en onbefchaamder. Hij bloost niet, om, bij herhaaling, dezelfde ftrafwaardige rol te fpeelen , terwijl het dus geroofde goud alleen verfpild wordt, om de vuigfte dierlijke lusten te bevredigen. Men is fchaamteloos genoeg , om den Opperhe. B 5 vel.

Sluiten