is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i8 GEVOLGEN van

Zonderlinge heldenmoeden ouderliefde van eenenjongüng.

ende Konst, die, wanneer de verbeelding Van fchrik te rug deinst, ook de ijslijke moord-tooneelen door uw ftifc vereeuwigt, opdat de Nakomelingfchap leere, de Vrijheid in de Wet te eerbiedigen. Uwe naald doet ons, niet dan met een beangst mededogen , dat Veld overzien , hetgeen , nog onlangs, aan broederliefde geheiligd, thands bevlekt is met het bloed van onnozelen, wier pligt hen roept, om een helsch rot van barbaaren, op moord en roof aazende, in hunnen euvelmoed te beteugelen. Met moeite, keert het meewaarig oog te rug van het Altaar, aan het Vaderland gewijd, waar bebloedde lijken den toegang beletten, die alleen aan edele zielen behoorde vergund te worden. Nog ftort het dankbaar hart traanen, om de nagedachtenis te huldigen der helden , die de openbaare rust met hun bloed verzegelden. Nog vergood het de ouder-liefde van den elfjaarigen Jongeling, die zich op dit 'flagveld zoo luisterrijk onderfcheid. Zijn Vader werd, als vrijwillig Granadier, tot het geleide der (redelijke Bewindsmannen beftemd. Op fterken aandrang, verzelt hem de jonge

Burger,