is toegevoegd aan uw favorieten.

Feestzangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haar wysheid fpaarde u tot dit uur, Om met dezelfde kragt, en 't vuur Van waare deugd, Haar lof te zingen. • Gij leeft, daar 't graf een Feeftgenoot (*) Reeds fluit in zijnen donkren fchoot, De moeder aller flervelingen.

Uw Echtheil, boven 't zeldzaam perk, Groeit nog in hooge grysheid flerk, Daar vriendfchap vraagt om uwe klagten By 't fcheuren van een korter Trouw, By 't milfen van een dierbre Vrouw, Die üierf om ons in 'r toraf te wachten.

Te wachten! ja; ... 'k zong zo weleer Voer 't oor van haar, die nu niet méér Getuignis van mijn zang kan draagen, Mijn zang, zo hartlijk goed gekeurd; Thans roept ze: " Cofter, 't is uw beurt, " Denk wat gij fchryft, cn tel uw dagen. "

Ge-

(») Mtiuftrouw M: C: v: d: BURGIT, Echtgenoot van den

lieer J: BOON, Overleden op den 23. September 1777.