is toegevoegd aan uw favorieten.

Schimp & spotdichten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

JUICHENDE EUANGELISCHE GEMEENTE VAN

LEYDERDORP,

AAN HARE ZUSTER T E

VENHUIJZEN.

G elicfde Zufter in ons Hollands nocrdl jk oord,

Hoe groot is uw geluk, nu 't Euangelic woord

Zo cicrelijk van taal als bendig van gedachten

Ons doet uit uwen fchoot de bloem van Sion wagten,

Nu Jezus Herder, die uw fchaapen leidt en voedt,

Het maat'Ioos ó hoe groot van 't cnbegreepen goedt

Zo r.ecdiig, als geleerd, en hoorbaar heeft befchrceven.

ƒ,1 wat zig tegen u verheft moet billijk bcevcn;

Daar hy de hel teftormt, en met een ftoutcn toon

De hoer van Babel bidt, cn blikzemt van haar troon;

Daar hy .. . . maar 'k zwyg, gy kunt zijn gaven daaglijks hooren.

'k Zend hem in dank te rug, en kan deez' roem niet fmooren.

ö Zuller! ó hoe gtoot is 't onbevatbaar goed,

Als hy in uwe ke;k zijn afscheid preeken moet.