Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 25

den ter plundering des krijgsvolks overgelaten ("i).

De afleiding, welke de Istrifche krijg™' aan de Romeinfche wapenen gaf, had de Liguriè'rs op nieuw bemoedigd, eene kans^ tegen de onderdrukking te waagen. De Prator van Pi/a, die Hechts ééne keur ' bende onder zijn bevel had , gaf den Raad daarvan kennis , die zijnen brief aan den Conful claudius zond, met verlof, om het bevredigd krijgsgewest van Istrie met Ligurie te verwisfelen. Niets kon claudius aangenaamer zijn: hij vond een talrijk heir te beftrijden, verfloeg het en veroverde de legerplaats. Het overfchot der vijanden verftrooide zich op het gebergte en liet hem alzoo de zeldzaame eer, van in één Confulfchap twee gewesten bedwongen te hebben (2).

Naauwlijks echter had hij hierover de zege binnen Rome gevierd ( 3 ), of een

nieuw

CO Liv. L. XLI. c 15. CO Li». L. XLI. c. 15, i6\

C3) De buit door hem rondgevoerd bedroeg de fors van /?3955-6- waar van hij eiken voetknecht ƒ4. is eiken Hopman , ƒ 9 - : - en / 13 - iq- aan eiken B 5 Rid-

IV.

BOEK

XE

)OFDST.

voor C» 176. van R.

576 De Ligaiërs gefla;n.

Sluiten