Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

BOEK

xl

HOOFDST.

J. voor C

175J. van R

V7De andere D»jul gefnei veld.

3a romeinsche

Gedachtig aan den flag hun onlangs door claudius toegebragt, hadden de Liguriërs het voordeel van den grond 'tegen eene ongelijke magt te baat genomen, en hielden twee bergen, de eene Letum , de andere Balista genaamd, bezet. Petillius, den aanval van dit gebergte op zich nemende, bemoedigde daartoe zijn krijgsvolk met eene verzekering, welke hij weinig dacht, dat eerlang voor eene voorfpelling van zijnen dood zou worden opgevat. Heden zal mij Letum zijn: was zijne taal , welk woord tevens den dood beteekent. In beide de beteekenisfen van dit dubbelzinnig woord werd zijne verzekering bevestigd. Zich te veel bloot gevende, bij het beftormen, trof hem eene doodlijke werpfpies, en, zijnen val zorgvuldig voor den vijand bedekkende , veroverde zijn krijgsvolk het gebergte (O-

Zijn nieuw aangekomen Ambtgenoot valerius, die terftond zijne fchreden

ge-

(O Liv. L. XLI. c. 32. De Oppaflerder

Hoenderen zou ook al gezien en gezegd hebben, dat 'er iet kwaads op til was. —— ld. ibid.

Sluiten