is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 2©3

aanmerkingen over het beleid der Confuls uitliet, en waartoe zich elk te meer bevoegd reekende, daar bijna elk eenmaal1 de wapenen gedragen had. Het werd in aller oogen fchandlijk, na het verdrijven vaneenen hannibal, het onderwerpen van eenen philippus, het ver jagen van eenen antiochus , drie jaaren lang tegen eenen perseus onbeflisfchend te veld te liggen. Meer, dan gewoone, ernst bepaalde daarom tegen de aanftaande kiesvergadering's Volks geest op de benoeming van éénen man al vast, van wien het roemrijker en bellisfchender beleid verwachten kon. Men befloot, thands op gunst noch aanzoeli van den kant der Krijgsbevelhebbers zei ve te letten, maar hem, dien men hier toi verkieslijk oordeelde, zelf op te zoeken Deze man was l. «milius pau lus (i), die, fchoon reeds bejaard, al: meer dan zestig jaaren oud, nog echte de volle kracht van ligchaam bezat ei daar te boven met fchoonzoonen en vol wasfene zoonen, alsook met eene menigt

va

(i) Zie deszelfs aanleg D. IX, bl. 515-5»°,

IV.

BOEK

XL

IOO>DST.

f. voor C,

168, f. van R.

584-

's Volks misnoegen over het krijgsbeleid.

P

t t 1

3

n