Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 235

met vijfduizend uitgelezene keurlingen beneden* drieduizend Italiaanfche voetknechten , honderd en twintig vreemde ruiters en 1 twee honderd Thraciërs en Cretenfers naar J HeracUum, voorzien van leeftogt voor tien ] dagen, als of zij aldaar aan boord zouden gaan van de vloot van oc tavius, om met dezelve de voorgeflage landing te ondernemen. De Bevelhebbers in dezen aanflagzouden, volgendsaffpraak, hunnen togt zoodanig regelen, dat zij des nachts van den derden dag de overrompeling konden waagen. De twee eerfte dagen hield /EMiLius den vijand aan den Enifieus bezig, als had hij den overtogt in den zin gehad ; den derden maakte hij eene wending naar den zeekant, als wilde hij den zeearm overfteken , 't welk de oplettendheid van perseus volkomen afleidde (i).

Te Heracleum eerst ontdekte nasica den Hopluiden het ontwerp, die waarlijk meenden,

CO Liv. L. XLIV. c. 35, 36". Plut. in

/Emil. p. aöa, 263. Livius fpreekt alleen

van de vijfduizend keurlingen , doch de grootheid van den gevonden tegenftand maakt ons het bericht van plutarchus aannemelijker.

IV.

boek

XI.

joofdst.

. voor C. 167.

[1 van II.

585.

Sluiten