Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.geschiedenissen. 5Ü

rius vond in laater tijd nog fchuilplaats tusfchen het Carthaagfche puin. ju l ius c is. sar. werd voords in het ontwerp eener geheele herftelling door zijnen doodverrascht; naar welk ontwerp augustus naderhand Carthago, een weinig terzijde van deszelfs ouden grond, om vrij van den voorvaderlijken vloek te blijven , geheel herbouwen liet (i). Zeven eeuwen lang duurde deszelfs tweede aanzijn, waarin het, onder de Romeinfche Keizers, de hoofdilad van Africa bleef, tot dat de Sarace enen het in den beginne der zevende eeuw van onze jaartelling andermaal verdelgden (2).

Ook zonder de verdelging van Carthago zou dit jaar een tijdvak gekenmerkt hebben J in de gefchiedenisfen van Rome, en het isd aan de vermaardheid der langduurige Car-i thaagfche oorlogen alleen toe te fchrijven, dat dit tijdvak bij de verdelging van Carthago

CO Appian. alex, Punic. p. 85. Plutar. chus (in cüïs.p. 738.) enSTRABo C L. XVII. P' 633.) fchrijven, om deze reden waarfchijnlijk, de herbouwing zelve aan cvesar toe.

CO Mo rem dillim.

I¥.

boek,

Xll.

ioofdst.

. voor C,

145.

J. van R. 607.

Overgang n den onerganger Griekhe vrij.

sld.

Sluiten