Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.' fflj

bezetting van twee duizend mannen: doch naauwlijks had men zich ook hier aan onderworpen, of dezelve liet het overige heir trouwlooslijk binnen ,'t welk nu alleweerbaare manfchap om het leeven bragt, den weerloozen ouderdom en kunne gevangen nam, en de geheele ftad met de inhaaligfte fchraapzucht plunderde ( i _).

Het fchandelijk gerucht van zulk eene onmenschlijke trouwloosheid dreef alle de bewooners van weerlooze fteden en vlakten vluchtende naar den kruin van het gebergte en binnen de fterkfte verfchanzingen, na alles, wat'zij niet mede konden voeren, vernield te hebben, om den verraaderlijken en wreeden vijand niet dan verwoesting ter prooije te laten. Lucullus, die terftond zijne bezoedelde wapenen verder voordzettede, vond daardoor meer belemmerend gebrek, dan vijandlijken tegenftand, tot dat hij voor Intercatia kwam, waar hem een te zamen getrokken heir van twintig duizend voetknechten en twee duizend ruiters wachte-

de.

(i) Appian. alex. de bell. Hisp. p. 383, 284,

B 3

V.

BOEK i.

HOOFDST.

f. voor C*

150. J. van R, 602.

Sluiten