is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 43*

eene haatlijke wijze verdeedigende, echter wel deed, in de ganfche ftaatsgefteldnis en het algemeene welzijn niet op te offeren aan eene te angstvallige en ontijdige rechtvaardigheid (i). — De aard der Gefchiedenis, welke de fchakels der gebeurenisfen verbindt en de werkdaadige lesfen der ondervinding , in plaatze dei redekaveling en der bloote befchouwinj; doet hooren , vordert noch gedoogt eene genoegzaame verdieping in ftaatkundige befpiegelingen , om dergelijke bedenkin gen van vooren te beandwoorden, maa: de Gefchiedenis zelve is het, welke dezer waan zal wederleggen, daar zij ons wel dra zal doen zien, hoe het onbefnoeid ei onbeperkt vermogen van den rijkdom het welk de gracchussen ten hun nen kosten beftreeden, in den Romein fchen ftaat eene regeering van weinige; voordbragt, die, na eenige bloedige woi ftelingen eerst tegen eene overdreeven volkszucht, en daarna tusfchen eigene me dedingers, het Gemeenebest-bewind, he welk vier eeuwen lang gelukkig beftaa

ha

(i) Middleton pref. tothe lifeof cicer* Ee a

V.

bo uk III.

hoofdst.

J. voor C.

120. J. van R.

632.

S

t

tl

i >.