is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 439

voordaan de gefneuvelden in den krijg ter plaatze, waar zij gevallen waren, moesten begraxen worden. De wijsheid van s' welken maatregel zoo blijkbaar was, dat * de vijanden denzelven terftond overna-1men (O*

Schoon 'er nu nog een groot gedeelte van het jaar voor handen was, werd'er nogthands geen andere Conful in de plaats van rutilius benoemd. Zijn Ambtgenoot kon het veld niet verlaten, om de verkiezing daar toe te regelen ; en de opvolging van marius in hetopperkrijgsbewind van den gefneuvelden fcheen alle andere benoeming onnoodig te maaken. Daar echter q. c^pio, zich loflijk onderfcheiden had, door moedig en gelukkig heenen te liaan door eene vijandlijke overmagt , welke de zijne had omcingeld, werd hij met het deelgenootfchap in dit opperbevel naast marius vereerd.

Deze al te groote verheffing voor c jepio's verdienften, welligt alleen daar aan toe te fchrijven, dat de Raad niet wilde

fchij-

(i) Appian. alex. de belU civii. L. I. p. 877*

Ee 4

v.

bo u

VII.

)OFDSr.

voor C. 89.

van R. 663.