Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

BOEK

iX. HOOFOST.

J. voor C.

84. J- van R. 668.

]

Befchikkingen van sylla over Afia.

\ 1 <

I50 romeinsche

hem, naden vrede met mithridates enden ondergang van fimbria, nu alleen overig was.

Alvoorens hij zich hier toe nog volkomen ki ftaat bevond, zond hij den Raad te Rome een eenvouwdig fchriftlijk verflsg van alle zijne krijgsverrichtingen en van den getroffen vrede, als of hij nog niets had geweten van zijne veroordeeling als vijand les vaderlands, met oogrrerk, naar het fchijnt , om de partij van cinna te misleiden of te belemmeren, en zich alzoo ;erlang, na eens onverhinderde toerus:ing, te gemaklijker te kunnen herftelen (1).

De lliërs, Chiërs, Rhodiërs, Lyciërs :n Magnefiërs , die het meest van mirHRiDATES geleeden hadden, en het :rouwst aan Rome gebleeven waren, werlen door hem in burgerlijke vrijheid herleid en voor vrienden en Bondgenooten /an Rome verklaard. Naar de voornaamIe overige - fteden zond hij afzonderlijke crijgshoopen, met aankondiging aan alle le door mithridates vrij gegevenen

flaa-

(0 Appian. alex. debelL Mitbr. p.«n.

Sluiten