is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*74

romeinschë

V.

BOEK

x,

HOOFDST.

J. voor C

83. J. van R

669.

CïNNA

door het krijgsvolk te Ancona vermoord.

l'

krijgen, naar de kust van Dalmatie vooruit, alwaar zij sylla op zijnen terugtogt meenden flag te leveren, ten einde in Italië zelf geen gevaar te lopen van : den invloed zijnes krijgsroems.

De eerfte verzending van dit krijgsvolk kwam behouden deAdriatifche zee over, doch de tweede werd terftond door eenen ftorm belopen, en ftrandde op de Italiaanfche kusten , her/ welk het overige voor een heilloos voorteeken hield van den burgerkrijg, dien het zelve nu verwenschte, en van waar het bij ganfche benden naar hunne eigene haarlieden wederkeerde. Om dit verloop te ftuiten, begaf cinna zelf zich naar Ancona, alwaar de overtogt gefchieden moest, voerde 'er eene fcherpe taal tegen de overigen en dreigde, hun tegen wil en dank te zullen overvoeren. Maar de tijd was lang voorbij, waarin een dreigend woord des Veldheers ganfche heiren deed beeven, en hij zelf, wiens voorbeeld alle tucht en wetten het meest verijdelde, bedacht niet, dat men eenen Veldheermoord niet meer onder de voorbedde-

loo-