Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 511

ftemd voor den opvolger van den gefneuvelden postumius, dien men met den meesten fpoed zou benoemen : nog zou men uit Sicilië twee keurbenden ontbieden en aan den aanftaanden Conful overlaten, om uit dezelven zijne manfchap naar goedvinden te vermeerderen; eindelijk wilde men terentius als Proconful zijne krijgsmagt in Apulie onverminderd laten behouden ( i ).

Vrij gelukkig-r was Rome geduurende het ganfche voorleedene jaar in Spanje] geweest. De beide scipio's hadden on : derling het krijgsbeleid te water en te land gedeeld: terwijl cneius het leger belluurde, voerde publius het bevel over de vloot. De Carthaagfche Veldheer hasdrubal ontweek beiden, totdat hem, na lang aanhouden, een onderftand van vier duizend voetknechten en vijfhonderd ruiters uit Jfrica werd toegezonden, wanneer hij zich te water en te land gereed maakte, om zijne beftrijders onder de oogen te zien: doch de trouwloosheid zijner Scheepsbevelheboers, die op zijn te fcherp

verCO Liv. L. XXIII. c. 25.

IV.

BOEK

III.

IOOFDST.

f. voor C.

314. [. van R,

538.

Voordeeen door ie Romeu len in Spanje beïaald.

Sluiten