Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 515

te zijn, wat raadzaamer zou wezen, ha sdrubal zelf aan te tasten, dan wel zijne bondgenooten aan te vallen, en hem alzoo met derzelver verdediging optehouden. Zij tasteden nogthands de veelvermogende ftad Ibera aan, welke nabij de rivier van dien naam ligt, doch zagen zodra niet, dat hannibal, in plaats van zijne bondgenooten bij te ftaan , eene anderen ftad, welke zich onlangs aan de Romeinen overgegeven had, beftreed, of keerden nu hunne vereenigde krijgsmagt tegen hem zelf.

Eenige dagen bleeven de vijandlijke legers op eenen afftand van vijfduizend fchreeden , eenige fchermutzelingen uitgezonderd , werkloos liggen, tot dat men wederzijdsch op éénen dag, als ware zulks afgefprooken , zich in flagorde fchaarde. Men was eikanderen vrij gelijk in magt, maar zeer ongelijk in moed. De Romeinen hadden van hunne Veldheeren gehoord , dat het behoud van Rome en hunne wederkomst in hun vaderland van dezen flag zou afhangen, en kenden geene keuze tusfchen de overwinning of den Kk 2 dood:

IV.

BOEK

UK

HOOFDST.

J. voor C.

215-

J. van R. 537.

Sluiten