is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 439

hij terftond de volksvergadering, om nieuwe Confuls te kiezen, bij een, maar ook nu had deze belangrijke verrichting nog geenen voordgang. Zodra de voorflemmende Centurie hem zelf benevens o. fabius geftemd had , en de overigen dit voorbeeld fcheenen te zullen volgen , braken de Gemeensmannen c en l. auennius deze ftemming af, door openlijk te ver* klaaren „ dat de burgerlijke vrijheid zulk eene onmaatige verlenging des boogen bewinds in zijn perzoon geenzins gedoogde , te minder nog, daar hij zelf thands bij deze kies vergadering voorzat". De Dictator beweerde hier tegen de vrije ftemming der volksvergadering, niet flechts uit hoofde van haar oppergezag, maar ook door verfcheidene voorbeelden van, in hun bewind op nieuw verlengde, Confuls en van de benoeming der Voorzitters van zulke kiesvergaderingen zelve , waarvan fabius zelf nog onlangs ten getuigen geftrekt had (i). De Gemeensluiden lieten zich hierdoor echter niet afbrengen van hunne tegenfpraak, maar kwamen eindelijk,

( 1) Zie boven bl. 9.

Ee 4

IV.

BOEK

V.

JOOFDST,

L voor C.

iOQ.

f, van R, 54-3.