is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

BOES

VI.

HOOïDST,

J. voor C ao5.

J. van B 547-

IJslijk 1c van Afia' pa.

fan. p. 272. De laatfte noemt deze Had Castace; bij hem heet Illiturgis ook Ilurgis. (O Zie de kaart van Spanje agter D. VII.

74 romeinsche

Na deze bemagtiging zond scipio marcius met een gedeelte des heirs af, om alle de Spanjaarden, die nog weder' fpannig mogten zijn, aan hunne nieuwe •meesters te onderwerpen. Deze Bevel£ hebber trok de rivier Batis over, en, zich twee vermogende fteden zonder eenigen wederftand onderworpen hebbende, rukte hij tegen Afiapa aan ( 1). Afiapa was altijd Carthaagsch ■ gezind gebleeven , en had den Romeinen fteeds alle mogelijke afbreuk gedaan : de roofzieke aart haarer inwooners had geduurig hunne bondgenooten ontrust, dikwijls de voerageerende Romeinen en zoetelaars opgeligt, ja , eenmaal, eene geheele bende in hinderlagen gelokt en omgebragt . Voor het overige was de ftad zelve van geringe beduidnis , haare ligging noch verfchanzing kon den inwooneren die ftoutheid geven.

Op het zien aanrukken der Romeinfche legervaanen, namen zij, die hun behoud

van