Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

SOEK

VI.

HOOFDST.

J. voor C.

=C3. J. van R,

549-

]

<

I

1

fa

2fi8 romeinsche

Zich van zijne werkloosheid zonder eenig verwijl bedienende , zond hij masinissa met zijne ruiters uit , om den vijand buiten de poort tot den flag te lokken , met bevel, om, ingeval van eenen overwigtigen uitval, langzaam te wijken, wanneer hij hem in tijds zou onderfleunen.

Hij zelf volgde den vooruittrekkenden masinissa, op eenigen afftand en door de heuvelen bedekt, met de geheele Romeinfche ruiterij. De Nimidiè'rs lokten den vijand kunftig tot eenen uitval. Dezelve gefchiedde ongeregeld , doch was revig genoeg, om masinissa tot wij een te brengen. Deze deed zulks weder volgends afipraak , tot dat de Romeinen, /an agter de heuvelen uitfehietende, de Carthagers in den rug vielen, wanneer de Numidiè'rs eensklaps wendden , en de vijanlen tevens van vooren beflreeden. Omrend duizend mannen lieten 'er met hunïen Aanvoeter het leeven, van de overigen werden 'er nog twee duizend in hunle vlucht gevangen of afgemaakt, onder velken meer dan twee honderd Carthaagfche

Sluiten