Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

a : x e tt VIII.

HOOFDST.

J. voor C.

194. J. van R,

558.

1

} 1

i

fiö romeinsche

genoegzaam , doch voor Spanje zouden nog vijf duizend Latynen, vijfhonderd ruiters en twintig oorlogsgaleijen onder '5 Confuls bevel gefteld worden. Cato, wien Spanje bij het lot te beurt viel, kreeg nog bij zich den Prcetor p. manlius , terwijl de Preetor p. porcius l/eca zich bij Pisa zou legeren , om van daar de Liguriërs in den rug te vallen, wanneer valerius hun in het hart van Gallie beftreed. Het nog niet geheel weggenomen wantrouwen wegens antiochus, het onrust wekkend misnoegen der JEtoliërs en de houding van den Laconifchen dwingland Nabis, of liever het oogmerk, am Griekenland niet terftond buiten allen bedwang te laten , vooral niet daar de ÏÏLtoïïërs hunne onafhanglijkheid wilden ioen geiden en nabis een nog op zich ;elf ftaand Vorst was, deed voords den [laad beiluiten, om hamininus ïogmaal in zijn krijgsbewind als Proconful e verlengen over twee keurbenden, voor vier voltalligmaaking terftond gezorgd verd (1).

Het

(O Liv. L. XXXII. c. 42, 43. — De vier

ove-

Sluiten