Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *3 )

aartig; maar zoo ik hen toen allen byees „ had gehad, ik was zoo boos, zoo boosl

» dat ik hun wel gezegd zou heb.

,, ben, .... dat het (legt van hun gedaan

was. Wagt ik zal het u alles vervolgens

zeggen. Twee of drie dagen na dat gy a, vertrokken waardt, is men gewaar ge-

waar geworden dat bernard geen Hq»» rologie meer had. ]\Ien heeft willen wee„ ten, wat hy 'er mede gedaan had. Eerst

heeft hy, om niet van zyne edelmoedige ,, daad te mpeten fpreeken, dingen verteld ,, die men begreepen heeft dat bezyden de

waarheid waren. Hy heeft eindlyk de ,, waarheid moeten zeggen. Wel nu! die

waarheid zelve heeft men ook° als een „ logen aangemerkt. Echter, gelyk een der

fchoolieren, die zich daar bevond, met

recht zeide, hy was niet uit gèwcest: hy f,'moest het dus verlporen, of aan u gegee-

ven hebben, wyl geen een der andere kost-

ga'ngeren het had: maar men zogt flegts

een voprwendfel om zyne plaats van fchaft,, meester aan een ander te geeven , die voor-

geltaan wierd .... in 't kort, het lam „ heef?

Sluiten