is toegevoegd aan uw favorieten.

Victorine.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

door weder eenigzins te verminderen ! . . De ongelukkige wendt zich hierom altoos het liefst tot den genen, dien hij in een eenvouwig kleed ontmoet; en keert zijn gezigt af van de kostelijk gebouwde kafteelen; terwijl hij die voor bij gaat: — dan, met vertrouwenklopt hij aan de laage, doch vreedzaame hutte van eenen armen.

Ik ontdekte 'er werkelijk nu eene in het verfchiet, en rigtte mijne treden aanftonds derwaard. De deur ftond open ; ik trad 'er dus in.— „ Zijt gij het Pieter?" — zeide eene vrouw, welke bij het vuur zat, en bezig was met pap te kooken. — „ „ Neen vrouwtje!"" Zij keerde zich hier op ter ftond om; werd mij gewaar; ftond op, zonder egter haar pappot te verlaten, en maakte, ik weet niet hoe veele pligtpleegingen, waar van elke haar een weinig pap deed ftorten — „ Ach!... ver,, geef . . . vergeef het mij, mijn lieve Juf„ fer! ik dagt, dat het onze-jongen was." — „ „ Ik ben eene vreemde."" — „ Dit-is om „ het even, Mejuffer! doet ons flegts de eer „ aan, u te zetten; dan zal ik hooren, waar

„ me-