Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 DE KWAKZALVERS,

DUBREUIL. Waar voor, lieutenant?

MICHEL.

Dat gy my gelegenheid gegeven hebt u nog meer te waarderen. Gy hebt de welvoeglj kheid en de fchoonheid ontzien ; gy hebt een vernederend wantrouwen verworpen ; gy hebt in dezen jongeling de deugden vereerd , die hy met u gemeen heeft, en uw beleid en bedaardheid hebben hem tot uw' vrind gemaakt, Zo is de Franfche foldaat, dapper in het veld , anders overal goed en medelydend, hy dwingt zelf zyne vyanden hem recht te doen.

DUBREUIL,

Indedaad, wat zouden wy met deze jonge lieden gedaan hebben?

MICHEL.

Hen tot flachtoffers gemaakt van eene kinderachtige vrees. Deze jongeling heeft my aanftonds tot zyn voordeel ingenomen, en myn voorgevoel heeft my nooit bedrogen Hy is een Spanjaard, wy zyn Franfchen ; wat zegt het! goede harten zyn in alle landen: overal waar zy elkander aantreffen verblyden en veréénigen zy zich met elkander.

Men hoort verfcheiden piftoolfchooten van de rechterzyde.

Wat hoor ik ? Zou men Robert aanvallen ? Laat ons gaan zien.

Men hoort een1 tweeden fchoot.

DU-

Sluiten