Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37 ■

als dezelve, door Spyzc ende Drank weder herfteld word. Het is de Baft, de bolfter van dat Tarwen graan, dat tot den Dag desOogftes in de Aarde gezaaid woord} ende ftervt, maar myn IA, myne Woonfteedc die uit den Heemel is, blyfcjjjook naar myne Aflyvigheid onverderyelyk, Ziet zo k het Waarheid, Ik zal nier fterven!

B. IK zal nier fterven! wil zeggen myne Ziele, myn Geèft, die in't binnènnenfte van my is, zal by den Dood de» Lichaams niet vernietigt nog verwoed worden. Dit myn befte Deel, zal slegts, zyne Betrekking op het Lichaam de Leemen hut voor een Tydlang verliezen,, maar teffens tot edeler Vryheid en onbelemmerder Werking opgebeurd worden. De Vermogens hier als in't Lichaam ingekerkert, cn zo dikwerf door duizenderley Toevallen geftoort en gekrenkt, de Vermolens van deezen mynen Geeft, zullen dan niet meer geboeyt, niet meer afgetrokken worden, door het zinnelyke, 't welk ray nog op dc ^U'aareld zynde aan allczydcn omringt.

Cj C,

Sluiten