Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL 37

ernestus.

Ook zyn die weldaaden niet meer dan pligten, lieve Agatha!

agatha.

'T zy zo, engelachtig man! 't zy zo — maar is de dankbaarheid, of liever de erkentenis , ook geen pligt des kinds?

ernestus.

Ja lief mensch.

agatha.

En in plaats van dien pligt ujtteoefenen, heeft hyu verraden.

ernestus.

'Tis waar Agatha, intusfchen heeft hy geloofd, het Tadej-land daarmede een' dienst gedaan te hebben. agatha! Het vaderland een' dienst gedaan?

ernestus.

Ja Agatha; want daar hy gelooft dat ik met myne pen tegen zyn party yver,.,

agatha.

Dat doet gy intusfchen niet.'

ER NESTUS.

Dat doe ik niet rechtftreeks - maar echter ingewikkeld, want veelen van die party vorderen eene foort van onderwerping aan hoogere Handen, welke de menschheid verontwaardigt. ..

agatha.

Hy is niet flechts van andere gedachten, maar haat, ja verraadt zyn' Vader. om dat die een patriot is.

ernestuj.

Zyn haattegen de patriotten is hem ingeboezemd door den mandiën ik zyne jeugd toebetrouwd heb, nietbet^ C3

Sluiten