Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

aannemen, daarïn, tot het einde toe, op het nauwst behouden blijven ; het eigen caratter van 't Land, de Plaats, den Tijd, in welken de Gefchiedenis geftelt word , noit uit het oog verloren, en alles zo verdicht zy, dat geen genoegzaam bewijs kan aangevoert worden, waaröm het niet, even zo als het vertelt word, had kunnen gefchieden. deze Waarheid alleen, kan een Boek , 't welk Menfchen affchildert, nuttig maken, en deze Waarheid vertrouwt zich de Uitgever, den Lezeren dezer Gefchiedenis van Agathon, te kunnen beloven.

Zijn hoofdïnzicht was, hen met een Caratter, 'r welk, wel te kennen, waardig was, van alle zijne zijden, in een verfchillendlicht befchouwt, bekentce maken, zonder twijfFel zijn er gewichtiger dan die waaröp 'zijne verkiezing gevallen A 3 is.

Sluiten