Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

t> r l • , , Bladz, liefchryving, hoedanig deze Briefwisseling onder de kinderen door den Authturis ingerigt, en einde dezes Bnefs. - . . Brief van Karei van Lotje, waarin eene befchryving zyner wooning, en de daar mede gtp3ard gaande ongemakken, vergeleken by het geiyf in zyner Ouderen huis. • 37.

van de Vrouw zyns Proflfïbrs. 47!

derzelver Dogter Frederika. 49. üefchiedverhaal van Czaar Peter den

Gr00ten.. &c. . . -2 Brief van Karei aan Fredrik, over het onaangename der verwydering van wooning 'lunchen Broeders en Zulters, en over het voordeel der orderfcheidene neigingen onder de menfehen. ... ,gi Charaftcr van den Profeflbr Pbilaretes. 64!

— — — deszelfs Neef. - . 66.

— — — eenen Jongeling van Adel, daar mede woonagtig, en

van nog tvfee andere Perfoonen. 68. Brief van bovengem: jongen Edelman aan Fredrik, in knuppel verzen,

Sluiten