is toegevoegd aan uw favorieten.

Briefwisseling tusschen de familie en bekenden van den vriend der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1*7 )

vrugten, die hier rondsom groeiden. Digc san den rand van deze heilzame Bron zelve ftond een boom, die met zulke fchooneen hec oog als betoverende vrugten beladen was, dat dit alle verbeelding zelfs te boven gaat. Aziba, niet gewoon zyne begeerten te wederftaan, nam den keilteen uit den mond, plukte van deze vrugten, en at. De fmaak was onuitlpreeklyk geurig en aangenaam: maar ach ! van hoe korten duur was deze vreugde! De Luipaarden fchoten met hunne grimmige blikken gelykelyk op hem toe, en zouden hem onvermydelyk verfcheurd hebben, zo niet de hier voren gemelde Maagd terftond verfchenen ware, op welker aankomfte zy ogenbliklyk na hun■ne vorige ftandplaats te rug keerden. Aziba wierp zich neder voor hare voeten, bad om vergiffenis, en betuigde een hartelyk berouw te gevoelen over zyne ondankbaarheid. Hier op fprak zy hem dus aan; „De hoop op uw geluk is nu door uw eigen fchuld eensklaps verloren: wyt het alleen dank aan het medelyden dat ik met uwe jeugd hebbe, dat gy niet op heterdaad van de wilde dieren verfcheurd zyt; ga nu heL 4 nea