Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*8 $8&*»i£8l*

Hy fchijnt naar de wijs onzer meeste nieuwe overzetters, noch de fpraak waar uit, noch die, waar in hy overzette , en nog minder de ziel van zijn oorfpronkelijk recht verftaan te hebben.

Men merkt op een menigte plaatfen dat waar vermoedelijk een fijne gedachte, of een gelukkige wendig, of enige andere diergelijke fchoonheid , aangebragt was., die geheel onder zijn plompe handen moet verloren gegaan zijn; op vele plaatfen zelf is hy volkomen onverftaanbaar en zonder enigen zin, zonder in *t minfte zich te bekommeren, wat zijne Lezers daar van zeggen zullen , vermoedelijk had hy *t zich niet voorgefield dat hy lezers bekomen zoude, of gelijk de franfche Overzetter

Sluiten