is toegevoegd aan uw favorieten.

Sôkratês mainomenos of Zamenspraken van Diogenes van Sinope.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦3B**i88r# 233* op vestigt, ga Alexander, om de grote gedachte die uwe ziel vervult, uittevoeren! — alleen vergeet midden in den glinfterenden loop uwer ondernemingen niet, dat wy, geringere aardenzonen, voor fmart en veigenoegen, zo aandoenelijk zijn, als gy zelf; en dat gy, met alle uwe voorrechten, zo vergankelijk zijt gelijk wy. 'er behoeft niets meer dan een elendigepijl van den boog eens nietswaardigen fogdianers, of enige weinige droppen gift, door een trouwlozen meed in uwen beker gemengt, om alle ontwerpen uwer grote ziel in dromen te veranderen, gy loopt een gevaarlijke loopbaan ; de menfch kan eer allesverdragen dan een onbepaal. de overmacht, het oogenblik, wanneer gy, door de verzoeking overmeefterd, u van uwe vleiers laat overreden, dat gy meer dan een fterveling zijt, zal het eind uwes roems en den onderP 5 gang