is toegevoegd aan uw favorieten.

De geleerde vrouw, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o DE GELEERDE VROUW,

rheinthal de jongl.

Het blyft daar by.

rheinthal de oude. Adieu, Hendrik! (/Zy wil vertrekken.)

rheinthal de jonge. Wilt gy den graaf van Sternfels niet door de Lamef van Henriëtte geleiden ?

ster n-fels.

ó! Dat ware uitmuntend.

rheinthal de oude. Kom ! (Üy gaan heiden door de kanier van Henriëtte.")

ZESDE TOONEEL.

rheinthal de jonge, alleen, en naderhand de

baronnes.

rheinthal de jonge, alleen.

Buiten twyfei zal myne vrouw my van den di'efflal des hofmeesters kennis willen geven. Zy zal verlegen zyn... Want eindelyk moet zy toch bekennen, dat hare nalatigheid daarvan de oorzaak is. Het zy zo, ik zal hare gevoel ge ziel, zo veel mogelyk is, trachten te verfchoonen.

de baronnes.

Stoor ik u niet in uwe bezigheden, myn lieve gemaal?

rheinthal de jonge. Gy weet, dat gy my nooit floorr. Ik begeerde juist

zelf