Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 230 )

men, alzo zy my daar voor betaalden,- en die zich betalen laat moet ook doen of nakomen het gene hy beloofd heeft. Mevr. Leliendaal. Dat is billyk. Maar, waar voor hebt gy dan dat kruisje gekregen ?

Lysje.

Om dat ik op fchildwagt ftaan, nauwkeurig toeluifteren, en roepen zoude als er iemand, en voornamelyk gy, aankwam , waar door die Heermogte geftoord worden, als juffr. Leentje hem den weg na u wyzen zou.

Mevr. Leliendaal. Gy doet eigenlyk niet braaf , Lysje.' dat ge u tot zulke dingen laat gebruiken..... Lysje. Daar heb ik ook wel zo wat over gedagt: maar evenwel zie eens zulk een mooi kruisje , en en het zal daar niet by blyven..

want het zal niet de laatfte reize zyn, dat ik op fchildwagt ftond.

Mevr. Leliendaal. Nu, dan vergeve ik het u, maar met dit

4?'ug' dat gy my alIes overbrengt wat tullchen hen gebeurt: en voor hen op het allerftnktft verzwygt, wat tuffchen u en my gefprooken wordt.

L y s-

Sluiten