Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 tmsy^Jü

lot, de onbepaalde overmacht die hem zijn deugd over hen gaf,te doen gevoelen ? deze zoort van hoogmoed is gelijk aan de uitwerkzelen der woede van een Held die tot vertwyffeling gedreven word. de zekerheid des doods waar in hij zich (lort, doen hem daden eens onfteiffelijken doen. maar Agathon had toen zo veel recht niet meer om op zijne deugd hoogmoedig te zyn. even die zelve gemoedsgefteldheid tot geestdrijverij, welke hem bij zijne verban, ning uit Athéne de verheven denkbeelden eens Gods inblies , had hem te Smyrna aan de zwakheden eens gemenen raensch blootgefteid ; hij dacht niet meer zo groot van zich zelf; en daar hem, in overeenkomende omftandigheden, die heldhaftige deugd niet meer te pas kwam > wat was natuurlijker dan dat die zoort van Mifantropie , welke zich over de gehecle zoort uïtftrekt, derzeiver plaats innam ? in dit ftuk, gelijk in veele

Sluiten